KRALJEVNA NA ZRNU GRAŠKA

dramatizacija teksta: Zrinka Kušević prema priči H. Ch. Andersena
režija: Renata Carola Gatica
dramatizacija i songovi: Zrinka Kušević
glazba: Fabijan Komljenović
snimanje i oblikovanje zvučne slike: Dalibor Piskrec
ilustracija: Ana Kolega
grafički dizajn: Zrinka Horvat

izvođači: Dunja Fajdić, Maja Katić, Fabijan Komljenović, Zrinka Kušević

snimljeno u studiju RadioTeatra Bajsić i prijatelji