ULAZNICE – CZK JASTREBARSKO

Ulaznice se mogu kupiti preko Internet trgovine Centra za kulturu Jastrebarsko https://ulaznice.czk-jastrebarsko.hr/ ili fizički u Centru za kulturu, svakim radnim danom od 8 do 16 sati, po cijeni od 4 eura.